Namasija

Namasija

Urušeni manastirski kompleks kraj Zabrege kod Paraćina

Projekat pomaže Opština Paraćin, po Konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog interesa za 2019. godinu

Na nekih 14 kilometera severoistočno od Paraćina nalazi se selo Zabrega. U ataru ovog sela i oko njega u klisuri reke Crnice postoji oblast koja se naziva Mala sveta gora. Ona predstavlja kompleks od desetak manastira i crkava nastalih od kraja 14. do sredine 15. veka. U ovom periodu vlastela i monasi, svesni opasnosti od najezde Turaka, počinju da podižu manastire na teže pristupačnim lokacijama, te kotlina Crnice i brdovitost Zabrege postaju idealno mesto za to. Jedan od najpoznatijih među manastirima ovog kraja nalazi se po sredini ove grupacije i zove se Namasija.

Ovaj, danas napušteni i urušeni kompleks, građen je krajem 14. veka, a pretpostavlja se da je njegova gradnja otpočeta iste godine kada i Ravanice – 1371. Stručnjaci smatraju da je manastir zadužbina nekog monaha te se Namasija ubraja u najstarje monaške zadužbine Moravske Srbije.

IZVOR - Fejsbuk stranica Turističke organizacije Paraćina

Prva pominjanja ovog manastira mogu se naći u narodnim predanjima i u njema je oslovljavan kao Manasinja ili Namasinja. Kao Namasija se pominje u turskim defterima iz 16. veka dok je pod imenom Manasinja ubeležen je i u austrijskoj ratnoj karti iz 18. veka. U nekim drugim mlađim izvorima može se naći i kao Manasinjac.

Manastir je podignut na malom platou pokraj Crnice tako da svojim severnim zidom gotovo dodiruje reku. Njegova osnova ima oblik nepravilnog trapeza koji zapravo prati oblik terena na kojem je podignut. Kao i skoro svi manastiri tog vremena, i ovaj je građen tako da mu je teško prići, odnosno da je veoma dobro zaštićen prirodom oko sebe. Tako je i danas prilaz manastiru moguć samo sa zapadne strane, preko reke.

 

Crkva u Namasiji

Za crkvu u okviru manastira, koja je jedini deo kompleksa koji i danas u potpunosti stoji, se pretpostavlja da je bila posvećenja Svetom Nikoli. Ona se nalazi u samom centru kompleksa i duga je 13,40 i široka 7,6 metara. Zidovi su debljine 80 centimetara i očavanii su do visine od 1 metra.

Crkva u Namasiji - IZVOR - Zblagojevic, vikipedija

Ona je „trikonhalne osnove, sa pravougaonom priprato i kapelom, prozidanom uz njen južni zid. Po svojim arhitektonskim rešenjima crkva je nalbliža moravskoj školi, ali kao jedna uprošćena varijanta“ – napisao je Miša Milenković u svojoj Monografiji Paraćina.

Pri zidanju crkve korišćen je lomljeni kamen u krečnom malteru, koji je bio crvene boje, karakteristične za zemlju oko Crnice. Krov je pokriven ćeremidom, a pod pločama od peščara.

U samoj crkvi nije sačuvan živopis, ali ostaci ikona postoje u paraklisu, koji je dozidan kasnije.

Karakteristike i značaj manastirskog kompleksa

Unutar bedema manastira, pored crkve nalaze se ostaci nekoliko velikih privrednih objekata.

„U zapadnom delu kompleksa nalazi se velika, glavna kapija, a nasuprot njoj manja, kroz koji je vodio skroviti put prema manastirima uzvodno. Duž unutrašnjih površina ogradnog zida prislonjeni su brojni privredni objekti i manastirski konaci“ navodi Milenković.

Mnogi ovi delovi manastira se danas samo naziru ali objekat koji je, pored same crkve i danas upečatljiv je velika keramička peć sa sušarom koja se nalazi u severozapadnom delu kompleksa. Postojanje peći, kao i kovačnice u kompleksu ukazuju na to da je bio Namasije bila, ne samo duhovni, veći privredni centar ovog kraja. Takođe, u kompleksu su pronađene i keramičke posude, oruđe, alati za razne zanate koji potvrđuju da je manastir opsluživao i dalju okolinu. Interesantno je da je na ovoj lokaciji pronađen i stari ugarski novac.

FRESKOPIS - IZVOR - Zblagojevic, vikipedija

Manastir je postojao i bio aktivan do polovine 17. veka, kada se pretpostavlja da je izgoreo  u velikom požaru.

U periodu od 1972. do 1979. kompleks Namasije je u potpunosti arheološki istražen, a pojedini pronađeni ostaci su konzervirani. Kompleks Namasija u Zabregi utvrđen je za kulturno dobro – spomenik kulture od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kragujevac 1975. godine a za nepokretno kulturno dobro od velikog značaja odlukom Skupštine SRS 1983. godine u sklopu zaštićene spomeničke celine Petruška oblast.

Sušionica u Namasiji - IZVOR Zblagojevic, vikipedija

U poslednjih nekoliko godina drušvo „Petrus“ iz Zabrege teži do obnovi i resataurira Namasiju prikupljajući novac kroz različite akcije, projekte i druge aktivnosti. Težnja je da se kompleks i crkva hidroizoluju i da se zamene i srede krov i vrata, te da se ovaj značajni istorijski, ali i turistički potencijal sačuva od zaborava.