Muzej Horeum Margi – Ravno

Muzej Horeum Margi – Ravno

Muzej osnovan 1993. godine na zidovima starog grada po kojem je dobio ime

Projekat pomaže Opština Ćuprija, po Konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog interesa za 2020. godinu

Arheološko nalazište Stubline kod sela Supska, rimski grad Horreum Margi, srednjevekovna Ravanica, znamenito mesto “Šančevi” kod Ivankovca čine kraj Ćuprije istorijski veoma bogatim i značajnim. Zbog toga je ovom mestu bila potrebna instutucija koja će se starati o ovim znamenitostima, a taj zadatak poveren je muzeju “Horeum Margi – Ravno”. I sama istorija muzeja je veoma interesantna.

Logo muzeja - IZVOR - Fejsbuk stranica muzeja

Ćuprija je svoj prvi muzej dobila davne 1954. Godine zahvaljujući Igoru Parfjonivu, profesoru istorije i ruskog jezika u ćuprijskoj Gimnaziji. On je godinama pre toga, sa svojim učenicima sakuplajo arheološki i istorijski mateijal sa ovih prostora i čuvao ga u svom kabinetu. Međutim kada je zbirka postala velika javila se potreba za većim i formalnijim prostoriom gde bi se istorija Ćuprije čuvala od zaborava.

Tako je 1955. godine sagrađana u Ćupriji posebna zgrada u kojoj je rođen “Zavičajni muzej Ćuprije”, a Parfjonov je postao njrgov prvi upravnik i osnivač. Pored njega izabrana je uprava još od desetoro ljudi koja je trebalo da čini srž muzeja.

Parfjonov, ruski emigrant, nastojao je da što vise aktivira muzej i tokom njegovog rada. Pored arheološkog rada, bavio se i problemima zaštite značajnih lokaliteta na teritoriji Ćuprije. Prvi je ukazao na potrebu da se uredi i zaštiti mesto Karađorđevih šančeva kod Ivankovca. Njegovim trudom, ovaj lokalitet je očuvan i danas je poznat kao “Znamenito mesto šančevi Ivankovac”. Njega i danas održavaju ljudi iz muzeja.

Igor Parfjonov - IZVOR - Fejsbuk stranica muzeja

Ipak, nakon deset godina rada, muzej je pripojen gradskoj biblioteci, a Parfjonov primoran da napusti mesto upravnika, jer su ljudi na pozicijama moći smatrali da posao ne obavlja dovoljno stučno. Nedugo zatim je i penzionisan, a preminuo je 1986. godine.

Nakon njegovog odlaska, novi upravnik postao je arheolog Predrag Vučković. On, iako mlad, morao je da se uhvati u koštac sa velikim problemima. Naime, već 1968. Ćupriju pogađa velika poplava i zgrada muzeja biva oštećena, a eksponati ugroženi. Kako bi bila sačuvana, zbirka je morala da bude privremeno preseljena. Deo eksponata poslat je u Zavičajni muzej u Jagodini, a deo u Narodni muzej u Beogradu.

Zbog velikih oštećenja izazvanih poplavom zgrada se ruši 1970. godine, i u narednih 8 godina još čak 68 eksponata biva premešteno u Jagodinu, dok je ostatak privremeno smešten u kuću narodnog heroja Miodraga Novakovića Džudže.

Ćuprija ostaje bez muzeja.

Selidba eksponata trajala je gotovo dve decenije. Oni su do 1989. premeštani i skladišteni po raznoraznim depoima. Ove godine,  tokom radova na proširenju Pošte u Ćupriji, radnici nailaze na ostakte severoistočne kule grada Horreum Margi. Kako se ne bi uništilo nalazište prestaje se sa radom. Ovo je takođe značilo da je potrebno iz te zgrade premestiti Poštu.

Eksponat iz praistorijske zbirke - IZVOR - Fejsbuk stranica muzeja

Četiri godine kasnije 1993., osniva se Muzej “Horeum Margi – Ravno” i dodeljuju mu se prostorije Pošte u ulici Jovana Kursule, što ima posebnu simboliku. Tako, deo starog grada, po kojem je novi muzej i dobio ime postaje sastavni deo muzeja, nalazeći se u njegovom dvorištu. Eksponati starog “Zavičajnog muzeja” te godine su vraćeni u novi muzej, a pridodata mu je i zbirka kamene plastike koja je pronađenja pri iskopavanjima u gradskoj kasarni, koja se nalazi preko pita muzeja.

Danas stalnu postavku u muzeju “Horeum Margi – Ravno”  čine arheološki predmeti iz doba neolita pronađeni na lokalitetu Stubline u selu Supska. Takođe, tu si i predmeti iz perioda antike, likaliteti Horreum Margi i Kafilerija, srenji vek je obeležen manastirom Ravanica, a pored njih stalnu postavku čini i zbirka oružija iz dvadesetog veka. Ovi predmeti, izuzev oružja čine deo arheološke zbirke.

Zbirka vojne opreme u muzeju - IZVOR - Fejsbuk stranica muzeja

Pored nje muzej poseduje i etnografsku zbirku koju čine predmeti narodne nošnje i stari alati i kućna pomagala koja očaravaju život u starom srpskom domaćinstvu. Oružje, stare fotografije i star novac, ukupno 164 ovakva predmeta pripadaju istorijsko zbirci, a umetničku zbirku čini 120 slika različitih autora koji su stvarali na likovnoj koliniji “Ravanica”.

Direktor muzeja je Novak Novaković, a pored same zgrade muzeja, arheološkog nalazišta Horreum Margi i znamenitog mesta “Šančevi” u Ivankovcu, muzej se stara i o rodnoj kući narodnog heroja Miodraga Novakovića Džudže.

“U svojim svakodnevnim aktivnostima Muzej mora da bude u službi posetioca i da se kroz organizovanje različitih kulturnih sadržaja, trudi da edukuje i probudi svest o bogatoj kulturnoj prošlosti civilizacija koje su egzistirale na ovom područiju. Muzej „Horeum Margi-Ravno“ mora da teži da bude lider razvoja kulture Ćuprije i Pomoravlja i da u stanovnicima Ćuprije probudi osećanje ponosa, da svim posetiocima ostavi utisak zadovoljstva, i da dovede do jačanja kulturne svesti, težeći da doprinese kulturnom, obrazovnom, turističkom i svakolikom razvoju svoga mesta, regiona i države” – stoji na sajtu muzeja.