Muzej „Horeum Margi“ – Ravno u Ćupriji – planovi i aktivnosti za 2021. godinu

Muzej „Horeum Margi“ – Ravno u Ćupriji – planovi i aktivnosti za 2021. godinu

Pored stalne postavke u Muzeju „Horeum Margi“ – Ravno u Ćupriji u galeriji su za posetioce do kraja januara dostupni i radovi sa 11. Kolektivne izložbe ćuprijskih umetnika otvorene krajem prošle godine. Iako je epidemija korona virusa poremetila planove prošlogodišnje izlagačke sezone, muzejska delatnost u Ćupriji nije pretrpela velike izmene tokom 2020. godine u kojoj je intenzivno rađeno na obradi arheološkog materijala.

Tako su u prethodnoj godini u galeriji muzeja u Ćupriji organizovane tri velike izložbe kojima je održan kontinuitet izlagačke aktivnosti.

Ove, kao ni prethodne godine, ćuprijski muzej nije objavio konkurs za izlaganje u galeriji, prvenstveno jer je zbog epidemije teško predvideti dinamiku aktivnosti. Akcenat će biti na realizaciji ugovorenih, a nerealizovanih sadržaja iz prethodne godine, izložbe autora po pozivu koji već imaju saradnju sa muzejem i održavanje kontinuiteta izložbi koje se već godinama odvijaju u ovom prostoru.

Nastavak arheoloških istraživanja na lokalitetu antičkog grada „Horeum Margi“ na kome se i sam muzej nalazi svakako je velika želja i plan ove ustanove. U tome će joj pomoći Zavod za zaštitu spomenika iz Kragujevca koji će kod Ministarstva kulture konkurisati za sredstva potrebna za nastavak ovih istraživanja.

Arheološko nazište koje se nalazi u dvorištu iza zgrade Muzeja „Horeum Margi“ – Ravno u Ćupriji i u sadašnjem obliku dostupano je za javnost. Međutim, kako bi u potpunosti bilo bezbedno za posetioce neophodno je njegovo uređenje. Dosadašnja i buduća istraživanja, kao i konzerviranje nalazišta trebalo bi da rezultiraju totalnom rekonstrukcijom severoistočne kule rimskog grada sa istočnim bedemom koji bi zajedno bili najznačajniji eksponat muzeja.