Krajem meseca Javna rasprava o Nacrtu Plana upravljanja spomenikom prirode „Vrelo Grza“

Krajem meseca Javna rasprava o Nacrtu Plana upravljanja spomenikom prirode „Vrelo Grza“

Opština Paraćin uputila je poziv javnim službama, predstavnicima civilnog društva, građanima i stručnoj javnosti za učešće u javnoj raspravi povodom novog Nacrta Plana upravljanja spomenikom prirode „Vrelo Grza“.

Javna rasprava biće održana 30. novembra u 10h na drugom spratu Uprave za urbanizam, finansije, skupštinske i opšte poslove opštine Paraćin.

Zainteresovani predstavnici ustanova, udruženja, organizacija ili pojedinci svoje primedbe, sugestije i predloge mogu uputiti do 28. novembra na adresu topparacin@gmail.com ili pisanim putem na adresu Turističke organizacije Paraćin.