Izgradnja platoa kod Doma kulture u Čepuru

Izgradnja platoa kod Doma kulture u Čepuru

Objekat u kome se nalaze prostorije mesne zajednice ali i druge prostorije koje koriste meštani Čepura, sanirane su kao i sama zgrada, koja sada izgleda potpuno drugačije. Uz pomoć opštine ovih dana se sprovode i radovi na izgradnji platoa,  pristupnih staza i budućeg parking prostora ispred tog objekta, u koje su se uključili i sami meštani.

Primer Čepura trebalo bi da slede i druge mesne zajednice, koje imaju inicijativu i plan za uređenje objekata od značaja u svojim sredinama.