Inspekcija za zaštitu životne sredine

Inspekcija za zaštitu životne sredine

Inspekcija za zaštitu životne sredine zadužena je za nadzor o primeni mera propisanih Zakonom o zaštiti životne sredine, o proceni uticaja na životnu sredinu, zaštiti od buke, o upravljanju otpadom kao i o zaštiti vazduha. U tom slučaju inspektor sačinjava zapisnik, donosi rešenja sa naloženim merama i rešenja potrebna za rad privatnih preduzetnika. Poslove zaštite životne sredine trenutno obavlja jedna inspektorka.

Ukoliko nadležni utvrde da predmet prijave nije u njihovoj već u nadležnosti druge inspekcije ili suda, komunalna inspekcija upućuje stranku na ispravan i zakonit način rešavanja problema.