Finansijske i materijalne pomoći za decu i roditelje u Ćupriji

Finansijske i materijalne pomoći za decu i roditelje u Ćupriji

Projekat pomaže Opština Ćuprija, po Konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog interesa za 2023. godinu

Jedan od najčešćih argumenata i problema u vezi sa padom broja rođene dece u Srbiji je da je roditeljstvo veoma skupo i finansijski zahtevno. Obezbediti detetu sve neophodne stvari, od najranijih dana kada treba kupiti krevetac, kolica, pelene, dohranu, preko vrtića, škole i svih drugih izdataka za neke ljude može da se čini kao nepremostiva prepreka. Zbog toga je jedan od najvažnijih i projekata na koji se najviše fokusiraju zvanične institucije – finansijska pomoć roditeljima sa decom.

Mnogi od ovih projekata definisani su na nacionalnom nivou, a visine pomoći su u poslednjih nekoliko godina značajno porasle. Od prvog jula ove godine svaki par će za prvo dete rođeno nakon ovog datuma dobiti nešto više od 366 hiljada dinara odjednom. Roditeljski dodatak za drugo dete je skoro 325 hiljada dinara a, za razliku od onog za prvo, isplaćuje se u 24 mesečne rate koje iznose 13 i po hiljada dinara. Dakle, do drugog dečjeg rođendana.

 
 

 

 

Novac za treće i četvrto dete isplaćuje se do desetog rođendana, tačnije u 120 mesečnih rata. Za treće upkuno iznosi nešto malo manje od 2 miliona, a za četvrto malo ispod 3 miliona dinara. To znači da će roditelj dobijati nakon rođenja trećeg deteta 16.238 dinara svakog meseca narednih 10 godina, a za četvrto 24.357.

Treba na pomenuti i to da postoji i jednokratna pomoć za rođenje drugog i trećeg deteta i da ona iznosi 122.040 dinara, kao i paušal za nabavku opreme za dete u iznosu od 6.766 dinara.

Pored ovih, postoje i dečiji dodaci, ali je za njih potrebno ispuniti određene uslove koje možete pročitati na ovom linku.

Neke od prijava za ovaj novac su automatizovane a za neke je neophodno prijaviti se. Za to je u Ćupriji nadležna Grupa za društvene delatnosti Opštine Ćuprija.

 
 

 

 

Pored ovih mogućnosti, ova grupa reguliše i naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada zarad nege deteta i odsustva zarad posebne nege deteta. Takođe postoji i mogućnost apliciranja za novac za izgradnju, učešče u kupovini ili kupovinu kuće ili stana na osnovu rođenja deteta.

Pravo na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade po osnovu rođenja deteta može ostvariti majka za dete rođeno 1.januara 2022.godine i kasnije pod uslovom da je državljanin Republike Srbije, da ima prebivalište u Republici Srbiji i da prvi put stiče u svojinu porodično-stambenu zgradu ili stan na teritoriji Republike Srbije.

Pravo može ostvariti majka koja neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev, čija deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku, starateljsku porodicu ili data na usvojenje i koja nije potpuno lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja – stoji na sajtu Opštine Ćuprija.

 
 

 

 

Takođe, ovde se može aplicirati i za naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi ua decu bez roditeljskog staranja, decu sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom. Takođe, određeni oblici pomoći specifični su samo za Opštinu Ćuprija. Među njima je ostvarivanje prava na regresiranje troškova boravka dece u PU „Dečja radost“ u Ćupriji.

Pravo na potpuno ili delimično regresiranje troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi može da ostvari dete državljanina Republike Srbije koji ima prebivalište na teritoriji opštine Ćuprija, dete izbeglog lica i lica raseljenog sa Kosova i Metohije, koji ima boravište na teritoriji opštine Ćuprija kao i dete stranog državljanina sa stalnim prebivalištem na teritoriji opštine Ćuprija.

Međutim, ovo nisu sve mogućnosti koje roditelji mogu da iskoriste. Ove godine u avgustu je Opštinsko veće Opštine Ćuprija usvojilo i predlog da se svakom roditelju ili staratelju dece koja idu u jednu od tri osnovne škole u ovom mestu isplati, za svako dete uplati po 10 hiljada dinara.

Nisu samo finansije ono o čemu se vodi računa u Ćupriji, kada je reč o roditeljstvu. Krajem godine je Savet za koordinaciju bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Ćuprija raspisao javni poziv za dodelu auto sedišta za decu rođenu posle 1. januara 2020. godine. Ako se uzme u obzir da cene ovih sedišta mogu iznositi i nekoliko desetina hiljada dinara, ovo svakako nije zanemarljiva pomoć.

 
 

 

 

Svi ovi oblici pomoći roditeljima i deci, ali i mnogi drugi poput stipendija, kupovine seoskih domaćinstava za mlade parove i slični gotovo sigurno nisu dovoljni da se porodice oslanjaju samo na njih, niti bi bilo mudro i moralno da oni budu jedini motivator za osnivanje i proširenje porodice. Međutim, oni treba da budu jedna vrsta ohrabrenja budućim roditeljima i svim onima koji planiraju ili razmišljaju o porodici, da nisu prepušteni isključivo sami sebi i da postoje određeni organi, tela, organizacije, grupe i pojedinci koji su uz njih, koji ih razumeju i koji se trude da doprinesu koliko mogu da Ćuprija bude bogatija.