„Epska papazjanija“ predstava učenika iz Drenovca

„Epska papazjanija“ predstava učenika iz Drenovca

Druga u nizu novogodišnjih predstava u Drenovcu „Epska papazjanija“ održana je u tamošnjem Domu kulture, aglavniakteri u njoj bili su đaci osnovne škole iz ovog sela.Velika posećenost i gotovo popunjena mesta govore u prilog tome da ovakvi događaji privlače pažnju publike. Predstava je počela plesnom tačkom učenika mlađih razreda obučenih u kostime vila, a kasnije je nastasvljena glumačkim programom. Njeni akteri su nam rekli da su se za ovu izvedbuspremali nekoliko meseci.

Predstava počinje zapravo kao poznata šaljiva priča „Ero s onoga sveta“ u kojoj se upliću i druga poznata dela narodne književnosti kao što su „Ero i kadija“, „Marko Kraljević i vila“, „Aždaja i carev sin“, „Zlatna jabuka i devet paunica“ i „Marko Kraljević ukida svadbarinu“, da bi se na kraju završila sa pričom i okosnicom radnje kojom je i počela. Režiju kao i tekst za ovu predstavu radila je nastavnica srpskog jezika Gordana Petrović koja ima cilj da kroz interesantan način približi svojim učenicima narodnu književnost.„Epska papazjanija“ predstavlja kombinaciju glumačkih i plesnih tačaka, pa kako kaže nastavnica Gordana, mogla bi se svrstati i u kategoriju mjuzikla. Ona ističe da su joj učenici najveća inspiracija i da na ovaj način promovišu prave vrednosti.

Cilj predstave je da zabavi, ali i edukuje mlade. Osim što sadrži gradivo koje je aktuelno, „Epska papazjanija“ prenosi i dublju poruku koja se tiče karaktera srpskog naroda, izvučenog iz konteksta srpskog pesnika. Simbolika naziva predstave govori da je u njoj sve pomešano i u haosu, ali na kraju  sa izvesnim smislom. Za režiju i tekst bila je zadužena nastavnica Gordana Petrović, za muzičke tačke i koreografiju nastavnica Tanja Stojković, a sve su to podržale učiteljice Vladanka Šajkić, Vesna Milenović, Slavica Milovanović i Šumadinka Rajić. Mnogobrojna publika u Drenovcu aplauzom je pozdravila osvnoce koji su sa oduševljenjem i ponosom dočekali kraj ove predstave.