Druga faza programa Moja prva plata do 6. decembra

Druga faza programa Moja prva plata do 6. decembra

U okviru prve faze Programa Vlade Republike Srbije, „Moja prva plata“, koji ima za cilj da podstakne osposobljavanje mladih za rad i pruži podršku privredi u rešavanju problema nedostatka kadrova, u paraćinskoj opštini 89 poslodavaca oglasilo je 149 slobodnih pozicija odnosno 273 slobodna radna mesta, na koje mogu da se prijave mladi obuhvaćeni programom. Do 6. decembra traje druga faza, odnosno prijavljivanje kandidata, koji će imati novčanu nadoknadu od 28 odnosno 34 hiljade dinara u zavisnosti od stručne spreme, tokom 9 meseci koliko traje osposobljavanje odnosno sticanje radnog iskustva.