Deo jedinstvenog biračkog spiska za područje opštine Paraćin

Deo jedinstvenog biračkog spiska za područje opštine Paraćin

Deo Jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju opštine Paraćin, izložen je u sedištu Opštinskih uprava opštine Paraćin, u ulici Tome Živanovića broj 10, na Jedinstvenom upravnom mestu: šalter broj 9 (Opšta uprava) i u kancelariji broj 6 u hodniku u prizemlju.

Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska vrši se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni. Zahteve za promene u delu Jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Paraćin mogu podneti Opštinskoj upravi za urbanizam, finansije, skupštinske i opšte poslove opštine Paraćin svakog radnog dana u vremenu od 07:30 do 15:30 časova i subotom od 09:00 do 14:00 časova, a najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska 01.12.2023. godine do 24:časa .

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i podnošenje zahteva za promene u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahteve se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi. Od zaključenja biračkog spiska, pa sve do 72 časa pre izbora, odnosno od 02.12.2023. godine do 13.12.2023 godine do 24:00 časa. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave donosi rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku. Građani mogu od raspisivanja izbora do najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno do 25.11.2023. godine do 24:00 časa, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati po mestu boravišta na teritoriji opštine Paraćin. Izabrano mesto glasanja ne može biti na teritoriji Jedinice lokalne samouprave na kojoj birač ima prebivalište, odnosno boravište za interno raseljena lica.

Posebno se pozivaju maloletna lica koja stiču biračko pravo najkasnije na dan održavanja izbora (uključujući i interno raseljena lica), da izvrše uvid u Jedinstveni birački spisak u cilju provere ličnih podataka. U postupku vršenja uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska i lice za pružanje tehničke podrške Opštinske uprave dužni su da postupaju u skladu sa zakonom, kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti. Uvid u Jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvanično internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.