Ćirilica na digitalnim uređajima

Ćirilica na digitalnim uređajima

Ubacivanje ćirilične tastature na računarima i mobilnim telefonima može delovati komplikovano, ali je mnogo jednostavnije nego što na prvi pogled izgleda

Projekat pomaže Ministarstvo kulture i informisanja, po Konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog interesa za 2020. godinu

Jedan od glavnih argumenata za veću upotrebu latinice naspram ćirilice u svakodnevnoj pisanoj komunikaciji je taj da su naši računari i mobilni uređaji po prirodi podešeni na latinično pismo engleskog jezika. To je potpuno tačno.

Ipak, to ne znači da nije moguće na računarima i mobilnim telefonima pisati ćirilicom, uz određena podešavanja. Kako često ova podešavanja mogu izgledati znatno komplikovanije usled nepoznavanja engleskog jezika ili skromnog iskustva u korišćenju novih tehnologija, a malo je uputstava na internetu koja na srpskom jeziku objašnjavaju ovo, u nastavku teksta možete saznati kako jednostavno ubaciti ćirilično pismo na svom uređaju.

Kako ubaciti i koristiti ćirilicu na računaru?

Kada je reč o računarima i Windows operativnom sistemu na kojem većina nas radi, ćiriličnu tastaturu moguće je ubaciti prilikom samog podizanja sistema. Jedna od prvih opcija pri personalizovanju računara nakon instaliranja operativnog sistema je biranje jezika tastature i tu je moguće podesiti ćirilicu kao primarno ili sekundarno pismo.

Međutim, kako obično kupljeni računari već imaju operativni sistem, ovo često neće biti opcija. Ipak, jednostavnim klikom na jezički meni koji se nalazi na start liniji i odabirom opcije “Podešavanja jezika” (Language preferences) bićemo usmereni na prozor u kojem možete dodati jezik. Tu je potrebno kliknuti na ikonicu “+” pored koje stoji “Dodaj željeni jezik” (Add preferred language). Nakon toga, otvoriće se meni u kojem se nalaze različiti jezici unosa, i gde treba pronaći srpsku ćirilicu.

Sistem će, nakon što je jezik odabran i klikne se na polje “Sledeće” (Next), pronaći jezik. Poslednji korak je klik na polje “Ubaci” (Install) nakon čega je moguće koristiti ovo pismo. Važno je reći da je za ovaj process u najvećem broju slučajeva potrebna internet konekcija, doduše, ne nužno velikog protoka.

Ukoliko imamo potrebu da menjamo jezik unosa u zavisnosti od prilike, to možemo uraditi jednostavnim klikom na jezički meni na start liniji ili kroz prečicu Alt+Shift na tastaturi.

Trebalo bi napomenuti da pozicija pojedinih ćiriličnih slova, ali i srpske latinice, nije uvek jasno uočljiva kada se koristi tastatura prilagođena engleskoj latinici. Tako se slovo „Z“ nalazi na mestu gde je englesko „Y“, „Dž“ na mestu „X“, „Lj“ na mestu slova „Q“, a „Nj“ na mestu simbola „W“. Srpska latinična i ćirilična slova „Š“, „Đ“, „Č“, „Ć“ i „Ž“ pozicionirana su levo od tastera „Enter“ na način prikazan na slici.

Printscreen, frontype.com

Kako ubaciti ćirilicu na mobilnom telefonu?

Na mobilnim telefonima je proces ubacivanja srpske ćirilice još jednostavniji. Na Android uređajima u meniju „Podešavanja” (Settings) treba kliknuti na opciju “Jezici i unos” (Languages & Input), a nakon toga i na opciju „Jezici” (Languages). Slično kao na računaru, treba odabrati opciju pod znakom “+”, naziva “Dodaj jezik” (Add a language) i odabrati srpski jezik i zemlju Srbiju. Android će sam u tastaturu dodati ovaj jezik, a promena pisma tokom kucanja poruke može se odraditi dugim pritiskom na taster za razmaka, nakon čega će se otvoriti opcija izbora jezika unosa (od onih koji su prethodno ubačeni u telefon).  

Image by a TheDigitalWaya from a Pixabay

Međutim, može se desiti da određeni android telefoni nemaju opciju srpske ćirilice. U tom slučaju treba preuzeti aplikaciju “Gboard”. Nakon instalacije i pokretanja aplikacije treba je selektovati i dozvoliti da ona upravlja vašim uređajem. Tada je u samoj aplikaciji moguće dodavanje srpskog ćiriličnog pisma na isti način kao što je to opisano u prethodnom pasusu.

Printscreen

Sa druge strane, svi Ajfon (iPhone) uređaji poseduju ćiriličnu tastaturu, ali je postupak njenog odabira i unosa nešto drugačiji, s obzirom na to da se radi o drugom mobilnom operativnom sistemu.

Takođe treba otići na “Podešavanja” (Settings) a zatim na “Opšte” (General) pa na “Tastatura” (Keyboard). U ovom meniju selektovati “Tastature” (Keybords) i odabrati opciju “Dodaj novu tastaturu” (Add New Keyboard). Poslednji korak je odabir ćirilične srpske tastature koja će se pojaviti kao jedna od mnogih opcija.

Iako neće biti uvek moguće pisati ćiriličnim pismom na telefonu, pogotovo pri internet pretrazi, plaćanju parkinga ili nekoj drugoj aktivnosti koja zahteva latinicu, uređaj će svakako imati jednu mogućnost više i pružiti korisniku priliku da se izražava i putem jednog i putem drugog pisma. To će barem delimično smanjiti disbalans koji trenutno postoji u digitalnoj sferi kada je u pitanju upotreba latinice naspram ćirilice.