71 ugovor za energetsku sanaciju u Paraćinu po Konkursu sa resornim Ministarstvom

71 ugovor za energetsku sanaciju u Paraćinu po Konkursu sa resornim Ministarstvom

Po ugovoru koji Opština Paraćin ima sa sufinansiranjem Programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova Komisija je  nakon svih potrebnih procedura sačinila konačnu listu korisnika. Biće potpisan 71 ugovor, kaže predsednik Komisije, Vladimir Janković. Sledeća faza projekta je potpisivanje trojnih ugovora između Opštine, privrednih subjekata i korisnika, čim Ministarstvo da saglasnost na njih.