GENERACIJE – Sjaj Kočinac

Jedan od najpoznatijih primera porodičnog poslovanja u Pomoravlju je DOO “Sjaj Kočinac” iz Paraćina. Radosav Kočinac…