Završetak radova na Crnici za zaštitu od poplava

Završetak radova na Crnici za zaštitu od poplava

Sedam godina nakon nezapamćenih poplava  u Paraćinu, njegovi stanovnici sada su mnogo sigurniji da se neće ponoviti slike poplavljenih kuća, ulica i trgova. Posetom šefa delegacije EU, ambasadora Austrije, predstavnika Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima i JVP „Srbijavode“ zvanično su završeni radovi za zaštitu od poplava na Crnici.

Ukupna dužina toka reke Crnice na kojoj su izvedeni radovi je 10870 metara. Izgrađeno je ukupno 3874 metra betonskih  zidova za zaštitu od poplava, a tamo gde to nije bilo moguće nabavljeni su mobilni zidovi. U urbanoj zoni je urađena nova kineta korita Crnice sa zidovima od armiranog betona. Korito reke je očišćeno, kao i sanacija zaštitnih nasipa, a pored toga izgrađene i 4 bujične pregrade na pritokama Crnice. Radove je finasirala Evropska unija.

Ovi radovi su izvedeni u okviru projekta „Rekonstrukcija infrastrukture za zaštitu od poplava“ koji su finansirali Evropska unija i Republika Austrija, a sprovela Austrijska razvojna agencija. Ovaj projekat je počeo u januaru 2016. godine, a realizovan je u mestima koja su bila  najviše pogođena poplavama 2014. godine: Valjevu, Svilajncu, Paraćinu, Obrenovcu i Surčinu.

Ovo nije kraj radovima kada je odbrana od poplava u pitanju. Uskoro će u Paraćinu biti pokrenuti radovi na novomprojektu, a reč je o rekonstrukciji tri drumska i četiri pešačka mosta. Vrednost tih radova je 2,5 miliona Evra koji finansira Vlada Švajcarske.