UNECOOP, „Ka klimatski otpornijem Paraćinu“

UNECOOP, „Ka klimatski otpornijem Paraćinu“

Kako klimatske promene utiču na prirodu i koje poslednice nastaju nakon bujičnih erozija u našoj opštini, teme su koje se nalaze u fokusu Udruženja UNECOOP koje sprovodi projekat „Ka klimatski otpornijem Paracinu“. Konfiguracija terena u pojedinim delovima naše opštine, morfološki sastav zemljišta i seča šuma su preduslovi za nastanak bujičnih erozija, smatraju iz Udruženja EKOS partnera u realizaciji ovog projekta.

Srbiju su 2014. godine pogodile nezapamćene poplave, a Paraćin je jedna od opština koja je pretrpela najveću štetu. Nosioci projekta opominju da na teritoriji opštine Paraćin postoje eroziona područja ali im nadležne institucije nisu dodelile takav status, kaže Anđelka Milanović.

Cilj ovog projekta je da povećanim nivoom dostupnih informacija ukažu lokalnim vlastima i javnosti ogromnu važnost o zaštiti životne sredine i obavezama koje proističu iz pregovaračkog poglavlja 27 u oblasti klimatskih promena sa naglaskom na smanjenje ranjivosti na bujičnu eroziju u opštini Paraćin. Kako bi se došlo do željenih rezultata, planiran je veliki broj aktivnosti počev od anketiranja građana.

Ciljnu grupu projekta činiće predstavnici ugroženih mesnih zajednica, zaposleni u opštinskoj upravi i javnim preduzećima, članovi Tima za izradu plana razvoja Opštine Paraćin, opštinski tim za implementaciju Operativnog programa zaštite od poplava na vodotocima 2. reda, učenici i profesori Tehnološke škole Paraćin, JVP „Srbijavode“, JP „Srbijašume“ i Savetodavna poljoprivredna služba. Krajnji korisnici projekta biće stanovnici ugroženih mesnih zajednica, koje se nalaze u slivu reke Crnice i pored bujičnih vodotokova u podnožju planine Juhor.

Projekat „Ka klimatski otpornijem Paraćinu“, udruženja UNECOOP, podržan je u okviru Programa “Snažno zeleno”, koji sprovodi Beogradska otvorena škola u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima zaštite životne sredine. Projekat se realizuje uz podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert. On će biti realizovan do 31. januara naredne godine u partnerstvu sa udruženjem EKOS iz Paraćina.