U Paraćinu obeležen Svetski dan zdravlja

U Paraćinu obeležen Svetski dan zdravlja

Pod sloganom „Naša planeta, naše zdravlje“ u Paraćinu je danas obeležen Svetski dan zdravlja. Vazduh, voda i hrana neophodni su za opstanak svih živih bića, a dobro zdravlje nesraskidivo je povezano sa zdravom životnom sredinom. Upravo zato Svetska zdravstvena organizacija ovaj značajan datum u kalendaru zdravlja posvećuje očuvanju naše planete.

Istraživanja pokazuju da devet od deset ljudi na planeti udiše zagađen vazduh. Njegov loš kvaliet produkt je ljudskog faktora, poput sagorevanja fosillnih goriva, nafte, uglja i priordnog gasa. Sve to doprinosi degradaciji životne sredine.

Sa ciljem da promoviše i istakne neuporedivu vrednost zdravlja, Svetska zdravstvena organizacija odredila je i osmislila obeležavanje Svetskog dana zdravlja. Ovaj dan obeležava se 7. aprila od 1950. godine. Povodom Svetskog dana zdravlja širom sveta organizuju se promotivne akcije koje ukazuju na ozbiljnost aktuelne teme, ali i iniciraju neophodne aktivnosti da se problemi očuvanja javnog zdravlja prevaziđu.