U Paraćinu formiran Privredni savet

U Paraćinu formiran Privredni savet

Sa ciljem ostvarivanja što boljeg privrednog ambijenta koji će imati savetodavnu ulogu i biti sprega između privrednika i lokalne samouprave u Paraćinu je formiran Privredni savet. Za predsednika ovog saveta jednoglasno je izglasan tehnički direktor kompanije Moravacem Miloš Milojević.

Konstitututivnoj sednici prisustvovali su paraćinski privrednici, predstavnici nacionalne službe za zapošljavanje i lokalne samouprave. Prema rečima  predesdnik Opštine Paraćin Vladimira Milićevića osnovni cilj Privrednog saveta je umrežavanje privrede i opštinskih institucija, uspostavljanje dvosmerne komunikacije  privrede  i lokalne samouprave, kako bi obe  strane mogle da iskažu svoje potrebe, probleme, predloge i donose integrisane odluke.

Prema rečima Vladimira Milićevića Paraćin će biti jedina opština u Pomoravlju koja će imati biznis hab. Poslovni inkubator  jedan je od instrumenata podrške pri formiranju novih i održivih preduzeća. Primarna uloga i cilj poslovnih inkubatora je da kroz set usluga podstiču kreiranje uspešnih preduzeća sa težnjom da ista pri napuštanju inkubatora budu finansijski likvidna i samoodrživa.

Predsednik Opštine Paraćin Vladimir Milićević pozvao je sve zainteresovane privrednike i preduzetnike da aktivno čestvuju u rad Privrednog saveta, kako bi doprineli razvoju opštine Paraćin.