U četvrtak uništavanje neeksplodiranih ubojitih sredstava na 7. julu u Paraćinu

U četvrtak uništavanje neeksplodiranih ubojitih sredstava na 7. julu u Paraćinu

Vojna pošta 9932 iz Ćuprija poslala je RTV Kanal M saopštenje u kojem najavljuje uništavanje neeksplodiranih ubojitih sredstava na 7. julu u Paraćinu u četvrtak.

Uništavanje NUS biće sprovedeno u periodu od 12 do 15 časova u zoni “Paraćinske utrine” na 7. julu u okolini Karađorđevog brda i jezera Vezirovac.

Za saobraćaj će u navedenom periodu biti zatvoren put kroz naselje 7. jul do jezera Vezirovac.

Preporučeno je da u periodu od 12 do 15 časova u četvrtak meštani ovih naselja budu evakuisani, zabranjeno je kretanje u navedenom području, a preporuka nadležnih je i evakuacija stoke i ostalih životinja.

U saopštenju piše da će granice opasnog područja biti obeležene velikim crvenim barjacima, a na prilaznim putevima će biti postavljeni stražari čije se komande moraju poštovati, navode iz Vojne pošte Ćuprija.

Oni mole i upozoravaju stanovništvo da je najstrože zabranjeno “prikupljanje i diranje” nerasprsnutih zrna i njihovih delova i da u slučaju da osoba naiđe na ovakvo zrno odmah obavesti najbliže organe policije ili Vojske Srbije.

Vojska Srbije neće snositi odgovornost za nesrećne slučajeve koji mogu nastati diranjem nerasprsnutih zrna i njihovih delova, piše u saopštenju Vojne pošte Ćuprija 9932.

Svako lice koje pretrpi materijalnu štetu zbog aktivnosti jedinice dostaviće odmah svoju prijavu Komandi korisnika poligona, a najkasnije do 10.00 časova dana 17.11.2022. godine.

Prijave primljene posle tog roka neće se uzeti u obzir. U prijavi treba navesti ime i prezime oštećenog, odnosno naziv pravnog lica, datum i vreme kada je šteta pričinjena, mesto i prirodu štete, kao i sumu koja se traži kao nadoknada.

Komanda korisnika poligona saopštiće datum, vreme i mesto sastanka komisije za procenu pričinjene štete. Komisiju čine dva člana iz Komande korisnika poligona, a trećeg člana određuje organ lokalne samouprave (opština).