Svete vode manastira Svetog Nikole Mirlikijskog u Svojnovu

Svete vode manastira Svetog Nikole Mirlikijskog u Svojnovu

Manastir Svetog Nikole Mirlikijskog u Svojnovu jedan je od četiri aktivna manastira na teritoriji opštine Paraćin.On se nalazi na obroncima planine Juhor, iznad sela Svojnovo, koje se nalazi 16 kilometara od Paraćina. U neposrednoj blizini crkve ovog manastirskog kompleksa izviru vode za koje postoji verovanje da su lekovite. Mnogi će reći da jedna od njih leči samo bolesti očiju dok je druga lekovita kod svih bolesti.

Zaštitnik istine Božje Nikolaj Mirlikijskije bio odvažan zaštitnik pravde među ljudima. U dva maha spasio je tri čoveka od nezaslužene smrtne kazne. Još za života ljudi su ga smatrali svetiteljem i prizivali ga u pomoć u mukama i bedama. On se javljao u snu, na javi i pomagao ljudima.

Manastir Svetog Nikole u Svojnovu uvrtšen je za kulturno dobro-spomenik kulture odlukom Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kragujevac još od 8. maja 1972. godine.