Šta je znakovni jezik i kako se koristi

Šta je znakovni jezik i kako se koristi

Znakovni jezik predstavlja osnovni način komunikacije koji omogućava gluvim i nagluvim osobama da se izraze i učestvuju u razgovoru sa drugim ljudima. Sastoji se iz kombinacije pokreta ruku, facijalne ekspresije i držanja tela, a pomoću njega oni izražavaju svoja osećanja, misli i ideje.

Svaka zemlja ima svoj znakovni jezik, koji se od ostalih razlikuje po gramatici i pravilima. U svetu ih ima preko 200, a među njima se nalazi i srpski znakovni jezik, sa jedinstvenim znakovima i pravilima.

Način učenja znakovnog jezika zavisi i razlikuje se od toga da li je osoba od rođenja gluva ili nagluva ili je tokom života izgubila sluh. Oni koji od rođenja moraju da uče ili imaju u porodici nekog ko koristi znakovni jezik, lakše savladavaju ovaj način komunikacije od onih koji tek treba da uče.

Tehnologija danas igra veliku ulogu kada je u pitanju učenje znakovnog jezika, pa tako postoje brojne aplikacije i online kursevi pomoću kojih možete vežbati ili naučiti osnovne znakove.