Sistem odbrane od poplava u Paraćinu dao rezultate

Sistem odbrane od poplava u Paraćinu dao rezultate

Nakon prestanka padavina Grza se vratila u svoje korito, a vodostaj Crnice je znatno opao. Međutim, zbog velikog priliva vode sa pritoka vodostaj Velike Morave je i dalje u porastu i ovoga trenutka na svojoj površini svima nama ukazuje na još jedan veliki problem kada je zaštita od poplava u pitanju. Ukazuje nam na ogromnu količinu smeća koju nesavesni građani bacaju u potoke i reke ili na divlje deponije blizu njih koje nakon velikih padavina završe u reci. Ne samo da time zagđujemo životnu sredinu, već sprečavamo korita naših reka da zbog nagomilanog smeća propuste veliku količinu vode.

Prvi deo izgradnje sistema odbrane od poplava u Paraćinu koji podrazumeva produbljivanje korita reke Crnice od ulivanja u Veliku Moravu do poslednjih kuća u Glavici u dužini od 10.870 m, ojačavanje korita kamenom, utvrđivanje obala, izgradnja stalnih i mobilnih delova zida na keju su završeni. Taj deo projekta je preko EU finansirala Kancelarija Vlade RS za javna ulaganja i on je bio vredan 4 miliona evra. Raniji sistem projektovan je na protok od 180 kubnih metara vode u sekundi, a novi na skoro duplo više.

A da bi grad bio bezbedan od velikog poplavnog talasa kakav se dogodio 2014. neophodno je rekonstruisati gotovo sve pešačke i drumske mostove preko Crnice. Za sprovođenje tog projekta je Vlada Švajcarske odobrila 2 miliona evra je i sa tim poslovima bi trebalo da se krene naredne godine. Pre toga postojeći sistem odbrane će dodatnim sredstvima EU od 500.000 evra tokom leta biti onapređen izgradnjom četiri pregrade na bujičnim tokovima u opštini Paraćin.

Mnoge Paraćince su vremenske prilike i visok vodostaj Crnice u ponedeljak i utorak podsetili na maj 2014. Na žalost, neka domaćinstva u Davidovcu, imala su živopisnije podsećanje. Reka Grza je izašla iz korita i poplavila bašte, ugrozivši i sama domaćinstva na obali. U opštini Paraćin je samo u ponedeljak i utorak u proseku palo oko 33 litara kiše po metru kvadratnom, što je nešto manje od polovine prosečne vrednosti količine padvina u junu. U pojedinim delovima opštine, kao na primer u Sisevcu, palo je i preko 70 litara kiše po kvadratnom metru za samo dva dana.