Radovi na izgradnji mosta u centru

Radovi na izgradnji mosta u centru

Obimna investicija izgradnje sistema odbrane od poplava u paraćinskoj opštini, sprovedena je i sprovodi se kroz više faza. U prethodnom periodu izgradnjom odbrambenih zidova, mobilne opreme, čišćenjem i sanacijom rečnog toka odnosno korita, izgradnjom bujičnih pregrada u gornjem toku reke, postavljanjem sistema za rano upozorenje, zaokružen je jedan segment poslova, a najobimniji i najvredniji svakako je izgradnja mostova. 4 nova pešačka su završena, kao i drumski most u Bore Petrovića ulici. Napreduju i radovi u centru grada na izgradnji glavnog mosta, gde je nakon uklanjanja starog u toku montaža skela za izgradnju novog.