Psihološki problemi kao uzrok steriliteta

Psihološki problemi kao uzrok steriliteta

Oko 15 odsto parova u Srbiji suočava se sa problemom steriliteta, zbog čega ne mogu da se ostvare kao roditelji. Osim medicinskih razloga, sterilitet može biti i psihološke prirode. Psiholozi psihogeni sterilitet dele na primarni i sekundarni. Primarni sterilitet se odnosi na parove koji iz medicinskih ili psiholoških razloga ne mogu da se ostvare kao roditelji, a pod sekundarnim se podrazumevaju parovi koji su nakon usvajanja, dobili dete.