Predlog Odluke o obavljanju prevoza na teritoriji opštine Paraćin

Predlog Odluke o obavljanju prevoza na teritoriji opštine Paraćin

Opštinsko veće je na 467. sednici koja je održana elektronskim putem utvrdilo i uputilo nadležnoj državnoj službi, odnosno ministru
nadležnom za saobraćaj, Predlog Odluke o obavljanju prevoza na teritoriji paraćinske opštine.

Odlukom se reguliše obavljanje posebnog oblika prigradskog linijskog prevoza, isključivo u cilju omogućavanja obavljanja radnih obaveza i zadataka, u toku vanrednog stanja. Usklađeno sa državnim aktima, uređuje se organizovanje linija gradskog i prigradskog saobraćaja radi prevoza zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, komunalnim i drugim službama u funkciji obezbeđivanja zdravlja i bezbednosti građana. Prevoz se, predloženom odlukom, poverava preduzeću Euro-lin d.o.o, na devet relacija:

1. Drenovac – Sikirica – Gornje Vidovo – Ratare – Paraćin;

2. Svojnovo – Potočac – Raševica – Paraćin;

3. Sinji Vir – Trešnjevica – Raševica – Paraćin;

4. Donje Vidovo – Striža – Tekija – Paraćin;

5. Golubovac – Busilovac – Krežbinac – Paraćin;

6. Plana – Mirilovac – Lebina – Paraćin;

7. Izvor – Klačevica – Donja Mutnica – Lešje – Davidovac – Glavica – Paraćin;

8. Stubica – Zabrega – Popovac – Bošnjane – Davidovac – Paraćin;

9. Gornja Mutnica – Šaludovac – Buljane – Popovac – Paraćin.

U skladu sa merama zabrane kretanja, prevoznik i poslodavci zaposlenih koji koriste prevoz, obavezni su da vozaču, odnosno zaposlenima obezbede dozvole MUP-a, a zajedno se pridržavaju svih mera Vlade Republike Srbije, donetih nakon proglašenja vanrednog stanja.