Pravo na subvenciju u sprovođenju mera energetske sanacije ostvarila 53 domaćinstva iz Paraćina

Pravo na subvenciju u sprovođenju mera energetske sanacije ostvarila 53 domaćinstva iz Paraćina

Subvencionisanu zamenu ili ugradnju novog kotla na gas, ugradnju nove instalacije kao i zamenu stolarije, narednih meseci moći će da iskorite 53 domaćinstva odluka je opštinske komisije za pregled, ocenu i praćenje realizacije podnetih zahteva za sufinansiranje energetske sanacije porodičnih stambenih objekata.

Evidentirane su ukupno 154 prijave od kojih je 105 bilo sa kompletnom dokumentacijom zahtevane konkursom, 45 lica je podnelo nepotpunu dokumentaciju dok su još 4 prijave odbačene jer ne ispunjavaju uslove konkursa.

Opština Paraćin je 3. avgusta raspisala Javni konkurs za sufinansiranje mere energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada na teritoriji opštine koji se odnose na unapređenje termičkog omotača i termomehaničkih instalacija.