Poziv EPS-a građanima da očitaju svoja brojila

Poziv EPS-a građanima da očitaju svoja brojila

„Elektroprivreda Srbije“ moli sve kupce da zaključno sa 1. aprilom očitaju stanje na svom mernom uređaju i da istaknu stanje brojila i datum očitavanja na vidnom mestu na ulazu u svoje objekte kako bi se smanjila mogućnost kontakta i dodatno zaštitilo zdravlje građana tokom epidemije korona virusa, saopšteno je na internet stranici ove ustanove.

Građani imaju mogućnost i da stanje sa brojila prijave pozivom na broj telefona koji je odštampan na računu za utrošenu električnu energiju (za Paraćin 035/564-205, od 7 do 13 č.) ili putem mejl adrese prijavastanja.kv@eps.rs (za područje Kraljeva kome pripada paraćinska opština) i to slanjem sledećih podataka: ime i prezime, adresa, ED broj, stanje na brojilu i datum očitavanja.

Adrese za ostala područja su: