Ponovno uspostavljanje autobuskog saobraćaja

Ponovno uspostavljanje autobuskog saobraćaja

Iako za sada nije doneta konačna odluka, 4. maj se u preduzeću za prevoz putnika Euro-lin iz Paraćina razmatra kao moguć datum ponovnog uspostavljanja međugradskog autobuskog saobraćaja. Prve polaske putnici mogu da očekuju na liniji Zaječar – Paraćin – Beograd.

Gradski i prigradski saobraćaj na teritoriji opštine Paraćin funkcioniše i tokom vanrednog stanja, ali u obimu ustanovljenom prema potrebama radnika u javnom i privatnom sektoru. Autobusi Euro-lina saobraćaju prema svim selima opštine.

Za sada nema najava kada će autobuski gradski saobraćaj u opštini Paraćin biti normalizovan u punom obimu. To će zavisiti od odluka i preporuka Vlade Srbije koje su povezane sa aktuelnom epidemiološkom situacijom u zemlji. Isto važi i za prigradsku autobusku liniju Paraćin – Ćuprija – Jagodina, čija će normalizacija biti razmatrana nakon 4. maja.

Prema preliminarnom planu Kriznog štaba Vlade Republike Srbije normalizacija gradskog, prigradskog i međumesnog autobuskog saobraćaja biće izvedena u tri faze, prema prioritetima.

Preduzeće Euro-lin trenutno radi sa manje od 10 odsto svojih kapaciteta. U ovom trenutku na svim polascima saobraća 6 do 7 autobusa, a ukupan vozni park broji između 70 i 80 vozila.