Podnošenje zahteva za oslobađanje od plaćanja participacije

Podnošenje zahteva za oslobađanje od plaćanja participacije

Više od 12.000 ljudi je samo prošle godine u Paraćinu iskoristilo pravo na oslobađanje od plaćanja participacije za lečenje. Podnošenje zahteva za ovu godinu počelo je 24. februara na šaltrerima Republičkog fonda za zadravstveno osigranje u Paraćinu i već sada je mnogo zainteresovanih građana da ponovo ostvare ovo pravo.

Pravo na oslobađanje od plaćanja participacije imaju osiguranici i članovi njihovih porodica čiji su prihodi ispod osređenog cenzusa.

Potvrde o oslobađanju plaćanja participacije izdaju se tokom cele godine. Ostvarena pogodnost važi do stupanja na snagu pravilnika za narednu godinu.

Prednost u izdavanju potvrda imaju osiguranici kojima je ona u ovom periodu najpotrebnija.

Bez obzira na visunu primanja, plaćanja participacije su oslobođeniratni vojni invalidi, mirnodoski vojni invalidi, civilni invalidi rata, slepa i nepokretna lica, kao i lica koja ostvaruju novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, dobrovoljni davaoci krvi, živi davaoci organa kao i davaoci ćelija i tkiva. Zahtevi se mogu predati u ispostavi RFZO-a svakog radnog dana od 7 do 15:30 sati.