Peticija za oživljavanje stadiona Tekstilac u Dankovu

Peticija za oživljavanje stadiona Tekstilac u Dankovu

Nekada omiljeno mesto za druženje i rekreaciju meštana Dankova, teren na kojem je decenijama nastupao OFK Tekstilac, poslednjih godina prepušten je zaboravu. To je mišljenje većine žitelja ove mesne zajednice, tako bar kažu inicijatori potpisivanja peticije „Oživimo Tekstilac, probudimo Dankovo“ koji žele da preurede stadion i njegovu okolinu. Kažu da su tokom jednog dana prikupili blizu 1000 potpisa građana koji su saglasni da se skrene pažnja na važnost rešavanja imovinskog statusa i sređivanje stadiona kraj nekedašnje Štofare, a pre toga su se otvorenim pismom obratili predsedniku opštine i predsedniku Skupštine opštine Paraćin.

Akciju potpisivanja peticije pokrenuli su članovi i rukovodstvo OFK Tekstilac koji ne žele da se pomire sa činjenicom da se simbol Dankova, kako kažu urušava pred njihovim očima. Oni su samostalno od 2008. do 2014. održavali stadion, ali su nakon poplava prestali to da čine. Sa željom da se ovo pitanje što pre reši izabrali su predizbornu kampanju kao po njihovom mišljenju najbolji momenat za to.

Kompanija Srbijagas stekla je vlasništvo nad stadionim Tekstilca na ime duga koji je potraživala od nekedašnje Štofare ???. Zemljište na kome se nalazi stadion bilo je regulisano kao neizgrađeno građevinsko zemljište, pa opština Paraćin je 2016. godine pokrenula proces izmene Plana generalne regulacije kako bi mesto na kome se nalazi stadion proglasila sportskim objektom, kaže predsednik SO Dragan Mitić. On dodaje da su odbornici SO odlukom iz 2017. godine proglasili stadion Tekstilca javnim interesom, što je Vlada Srbije potvrdila izdatim rešenjem i naložila JP Srbijagas da objekat prenese u vlasništvo opštini Paraćin.

JP Srbijagas je 2018. godine uložilo žalbu na odluku Vlade Srbije o kojoj Komisija za žalbe Sektora za imovinsko pravne poslove koja radi u okviru Ministrastva finansija, do sada nije donela konačnu odluku. Saša Paunović kaže kako će opština nastaviti borbu da pravnim sredstvima vrati imovinu koja u ovom trenutku odlukom opštinskih vlasti i Vlade Srbije ima status objekta od javnog interesa.

Kao nekadašnji privredni gigant Štofara je zaslužna za nastanak OFK Tekstilca 1945. godine. Klub je kada su devedesetih godina počeli problemi u poslovanju paraćinske Štofare prestao da se takmiči.

Inicijatori potpisivanje peticije najavljuju da će prikupljene potpise građana proslediti opštinskim vlastima. Iz opštine poručuju kako su uvereni da će ovaj problem biti rešen na obostrano zadovoljstvo i dodaju da oni nisu adresa kojoj bi trebalo predati potpise, te predlažu dva rešenja.

I dok obe strane naše priše prebacuju loptu na suprotnu polovinu terena, stadion nekadašnjeg tekstilnog giganta i dalje je neuređen i ruiniran. Umesto da bude ponos Dankova, moglo bi se reći da s obzirom na trenutni izgled više predstavlja opasnost za sve njegove meštane.