Paraćinski stakloduvači
IZVOR: https://kreativnaekonomija.com/kreativnost-inspirisana-staklarstvom

Paraćinski stakloduvači

Projekat podržala Opština Paraćin, po Konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog interesa za 2023. godinu

Staklo je veoma važan materijal trajno uključen u svakodnevni život, kulturu i tehnologiju. Njegova proizvodnja je veoma stara i datira od oko 3000 godina pre nove ere. Prvi primerci stakla pronađeni su u egipatskim grobnicama, te se smatra da su Egipćani počeli proizvodnju stakla. Ukratko, staklo je idealan materijal za pakovanje. Sačinjeno je od rasprostranjenih, prirodnih materijala. Ekonomski je isplativo i ekološki pouzdano. Pesak je osnovni element, soda omogućava topljenje i fluidnost, a krečnjak staklu daje postojanost. Lomljeno, reciklirano staklo se koristi zbog zaštite životne sredine i uštede energije. oizvodnju stakla. Ukratko, staklo je idealan materijal za pakovanje. Sačinjeno je od rasprostranjenih, prirodnih materijala. Ekonomski je isplativo i ekološki pouzdano. Pesak je osnovni element, soda omogućava topljenje i fluidnost, a krečnjak staklu daje postojanost. Lomljeno, reciklirano staklo se koristi zbog zaštite životne sredine i uštede energije. Staklo se oblikuje dok je u tečnom stanju. Ta fleksibilnost omogućava  da ostvare neke od zaista jedinstvenih ideja u dizajnu,  bilo da je u pitanju najmodernija inovacija ili standardizovan oblik. Proizvodnja stakla je izuzetno složen i precizan tehnološki proces. Sirovi materijali se utovaruju u peć, u kojoj temperature dosežu i do dve hiljade stepeni celzijusa , gde se sirovine tope. Topljeno staklo se razdvaja u „kapi” koje se spuštaju u kalupove.

 
 

 

 

Duvanje stakla jedan je od najstarijih i najpoznatijih procesa. Čovek ili mašina uduvava vazduh u staklenu masu, cevčicom, stvaraju se šupljine, prave se sijalice, baloni, ručno se  pravi posuđe  ili čaše. Neki od najpoznatijih stakloduvača koji su radili u Staklari bili su, Zoran Stefanović, Željko Lutovac, Miodrag Jevremović, Obren Krejović, Marko Lulić, čuveni Šore i drugi.

Na žalost, čak i u Paraćinu, koji je grad stakla, nema više vrsnih stakloduvača. Znalci su otišli u penziju, mlađe nema ko da uči, a nema ni zašto jer ni ručne proizvodnje u Staklari više nema. Za duvanje stakla potrebna su dobra pluća i dobar balans, što sve staklar mora sam da oseti.