OŠ „Branko Krsmanović“ Sikirica

OŠ „Branko Krsmanović“ Sikirica

Projekat pomaže Ministarstvo kulture i informisanja, po Konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog interesa za 2019. godinu

Škola koja je počela sa radom davne 1849. godine. U njoj je svoje obrazovanje započeo čuveni general Ilija Gojković. Matična je škola za još dve seoske osmorazredne i tri četvororazredne škole.

            OŠ “Branko Krsmanović“ u Sikirici kod Paraćina postoji od davne 1849. godine pod nazivom “Škola Sikirička“ i nalazila se u prostorijama današnje Mesne kancelarije i ambulante u selu. U jednom periodu svog postojanja nosila je naziv “Karađorđe“, a od 1945. godine dobija ime narodnog heroja iz Donje Mutnice – Branka Krsmanovića.

Pre podizanja današnje zgrade škole nalazila se u zgradi bivšeg Komiteta u Sikirici. U tom periodu imala je tri učionice. Današnja zgrada škole završena je 1963. godine, a sprat na njoj je podignut još 1946.

Do 1969. škola u Sikirici je funkcionisala kao samostalna vaspitno-obrazovna ustanova. Te godine dolazi do integracije ove škole sa osmorazrednom školom “Aleksandar Belić“ iz Drenovca i osmorazrednom škole “Momčilo Popović Ozren“ iz Busilovca. Kako su do tada školi u Busilovcu pripadale četvororazredne škole u selima Krežbinac i Golubovac one su postale deo sikiričke škole, koja je od tada matična škola svim ovim školama

            Kako je umeđuvremenu područna škola u Golubovcu prestala sa radom sistem škole “Branko Krsmanović” danas čine, pored matične, još dve osmorazredne škole  u Drenovcu i Busilovcu  i tri četvororazredne škole u Krežbincu, Rataru  i Gornjem Vidovu. Dan škole je 9. maj.

Istaknuti učenici, učitelji i najveći uspesi

Tokom 170 godina postojanja ove vaspitno-obrazovne ustanove, kroz nju je prošlo mnogo đaka i nastavnika, od kojih su neki ostali upamćeni kao velikani. Među njima su čuveni general Ilija Gojković, jedini srpski general koji je stradao u Prvom svetskom ratu i ostao upamćen kao „pomorski vojvoda“. Takođe, trebalo bi pomenuti i Milutina Miloševića, bivšeg predsednik Opštine Paraćin, predsednik sreza i narodnog poslanka, i Tomu Milojkovića, učitelja i upravitelj Pokazne škole u Jagodini.

FOTO 2-Deo kolektiva škole IZVOR - www.osbrankokrsmanovic.edu.rs

U školi sa ponosom ističu da je veliki procenat učenika koji su svoje školovanje otpočeli u njoj stigao do fakultetske diplome. Jedna od najboljih učenica novijeg datuma je Olivera Jovanović, koja je bila odličan đak tokom osnovnog školovanja, a nakon koje je, ne samo završila srednju školu i fakultet, već je i doktorirala na Pedagoškom fakultetu u Jagodini gde i dans radi.

A da su đaci ove škole ne samo ambiciozni i često fakultetski obrazovani, već i da je ova škola kod njih probudila želju da se i sami bave pedagoškim radom ukazuje i činjenica da od 14 učitelja koji rade u školi, čak 11 njih su bivši učenici škole u Sikirici.

            “Naša škola je mesto dobre poslovne klime, odličnih rezultata na takmičenjima svih nivoa, dobrih uslova za rad, ekološki čistog okruženja. Jedina smo seoska škola koja je 1997. godine učestvovala u kvizu iz hemije “Širom sveta epruveta”, kada smo u finalu osvojili četvrto mesto od 100 prijavljenih ekipa. Takođe, pri otvaranju Saveznog takmičenja iz fizike u Bečićima, 1998. godine, naglašeno je da je kuriozitet takmičenja što na njemu učestvuju dva učenika iz seoske škole u Sikirici” – naglašavaju iz škole.

FOTO 3 - Kolektiv 2014. IZVOR - www.osbrankokrsmanovic.edu.rs

Učenici škole “Branko Krsmanović” u Sikirici često učestvuju na različitim takmičenjima. Najviše uspeha u poslednjih nekoliko godina na republičkom nivou imali su iz fizike, geografije i na ekološkok olimpijadi. Škola ima jednu od najkvalitetnijih šahovskih sekcija u Pomoravlju i njeni članovi često osvajaju nagrade u ovoj oblasti.

Škola danas

Na čelu škole danas je direktorka Slavica Vulić. Pored nje u svim školama koje pripadaju školi “Branko Krsmanović” je još 17 osoba koje rade u kao nenastavni kadar, dok u nastavi radi 40 ljudi.

Ove školske godine je u školu krenulo 333 učenika u 26 odeljenja. Matičnu školu u Sikirici pohađa 107 učenika, izdvojeno odeljenje u Drenovcu 117 učenika a izdvojeno odeljenje u Busilovcu 67. Što se tiče četvororazrednih škola u izdvojenom odeljenju u Gornjem Vidovu školuje se 19 učenika, u Rataru 16, a u Krežbincu 7. Nastava se održava isključivo u prepodnevnoj smeni u svakoj školi.

            Iz škole naglašavaju da, kako bi zadržali kontinuitet dobrih uspeha i kvalitetnog obrazovanja, stalno učestvuju u različitim projektaima. Samo ove godine nastavnici i učenici angašovani su na 6 dodatnih projekata kao što su “Škola bez nasilja”, “Škola za sve, osnaživanje škola za inkluzivno obrazovanje”, “Profesionalna orijentacija na prelazu u srednju školu”, “Rodno zasnovano nasilje”, “Škola bez nasilja”, “2000 digitalnih učionica”.

FOTO 4 - Jedan školski dan IZVOR - www.osbrankokrsmanovic.edu.rs

Pored toga, u školi se sprovode i digoročniji programi poput Programa prevencije zloupotrebe droga i Projekta “Zdravo rastimo” Saveza za školski sport Republike Srbije.

“U školskoj 2016/2017. godine naši učenici su osvojili treće mesto u okviru projekta “Tvoj lajk za naš ples”. U školskoj 2018/2019. godini, učenici i nastavnici naše škole su po prvi put učestvovali u onlajn međunarodnim projektima: “Čarobna interkulturalna mreža prijateljstva” i “Inoviraj svoje snove”” – ukazuju iz škole.

Cilj ovih projeketa je bio da se povežu učenici i nastavnici  različitih zemalja sveta i podstakne međukulturno razumevanje i komuniciranje, kao i da se analizira i prikaže kako učenici sebe vide u budućnosti.

Ovakvi projekti i briga za budućnost i razvoj dece i nakon završetka osnovne škole najznačajnija su obeležja ove ustanove. U njoj se trude da osposobe đake za dalji razvoj, motivišu ih da se visoko obrazuju, pa čak i nekima od njih pružaju zaposlenje čuvajići na taj način tradiciju dugu 170 godina.