Od 13. do 19. jula transport neeksplodiranih ubojnih sredstava od Batočine do Paraćina

Od 13. do 19. jula transport neeksplodiranih ubojnih sredstava od Batočine do Paraćina

Minstarstva odbrane obaveštava javnost da će Tehnički remontni zavod Kragujevac 13., 15., 16., 17., 18. i 19. jula vršiti transport neeksplodiranih ubojnih sredstava Autoputem od petlje Batočina do petlje Paraćin, do lokacije „Mala Brezovica“ u terminu od 7 do 10 časova i od 11 do 14 časova.Tom prilikom u toku prolaska transporta biće zatvarani putni pravci na navedenoj trasi i trasi koja vodi do lokacije. Prevoz će se obavljati uz pratnju vojne policije.

S obzirom na to da u tim trenucima nije preporučljivo da se ljudstvo nalazi na udaljenosti od 2500 metara od mesta detonacije Minstarstva odbrane apeluje na građanstvo da obrati pažnju i da se skloni.