Narodna poslanica Sanja Lakić o operaciji „Oluja”

Narodna poslanica Sanja Lakić o operaciji „Oluja”

Kao jednoipogodišnja beba, Sanja Lakić je tokom vojne operacije „Oluja” u naručju roditelja zauvek napustila svoje rodno mesto Karin kod Zadra i svoj život nastavila u Srbiji. Ona je zajedno sa svojom porodicom bila u dugoj koloni srpskih Krajišnika, u kojoj su kolevke bile zamenjene traktorskim prikolicama, a dečije pesmice fijucima metaka i granata.

Govoreći o „Oluji” koja je trajala od 4. do 7. avgusta 1995. godine, Sanja prepričava i Zadarsku kristalnu noć koja se dogodila 2. maja 1991.  U ovom napadu uništeno je više od 130 objekata i 470 srpskih kuća.

Sanja Lakić osnovnu školu je pohađala u Šapcu i Batajnici. Nakon zavšene Zemunske gimnazije upisala je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, gde je bila jedna najboljih studenata u generaciji. Kako kaže, najbolju odluku koju je donela tokom studija je prijavljivanje na takmičenje u besedništvu gde je govorila upravo o životu Krajišnika. Od 2017. godine redovno je organizovala posete i letnje škole za mališane iz Hrvatske, od Kašića i Islama Grčkog preko Uzdolja, Krnjaka do Vukovara. Kroz različite programe koje je pokrenula prošlo je više od 250 dečaka i devojčica, i to iz 23 sela i grada širom Hrvatske, od Dalmacije pa do Slavonije.  Sa svega 26 godina, Sanja Lakić jedna je od najmlađih narodnih poslanica u Srbiji.