Narodna biblioteka dr Vićentije Rakić

Narodna biblioteka dr Vićentije Rakić

Narodna biblioteka „dr Vićentije Rakić“ u Paraćinu

Projekat pomaže Opština Paraćin, po Konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog interesa za 2021. godinu

Biblioteka „dr Vićentije Rakić“ kao Narodna biblioteka u Paraćinu postoji od 16. februara 1869. godine. Tada je bilo upisano 110 članova koji su je sami izdržavali, a cena godišnje članarine bila je 40 groša. Tadašnja „Čitaonica” držala je sve listove koji su izlazili u Srbiji, a od stranih samo Zastavu. U svom fondu je tada imala 50 knjiga, 3 mape i 12 slika. Od tada do danas prekidala je sa radom jedino tokom Drugog svetskog rata.

Biblioteka „dr Vićentije Rakić“ poseduje knjige štampane između dva rata u Paraćinskoj štampariji „Hadži Laza” – Kosta Hadži Vidojković i sinovi. Najstarija knjiga u biblioteci Milovana Spasića datira iz 1850. godine.

Maja 1948. godine osnovana je „Gradska narodna biblioteka“, a odlukom gradskog narodnog odbora iz 1967. godine formirana je kao Narodna biblioteka sa zadatkom da prikuplja, obrađuje, čuva i daje na korišćenje knjige, spise i publikacije.

Biblioteka je danas moderna ustanova koja u svom sastavu ima odeljenje sa multimedijalnom učionicom i odeljenje sa internet čitaonicom. Među tim odeljenjima su i ona za decu, za rad sa odraslim korisnicima, zavičajne zbirke i odeljenje za kulturno-obrazovnu delatnost. Svake godine ona obogaćuje fond za oko 3.000 knjiga. Svaki korisnik pri upisu dobija člansku kartu i plaća članarinu koja važi godinu dana od datuma upisa, a čija je cena najniža u Pomoravskom okrugu. Biblioteka trenutno ima oko 3.000 članova i to je brojka koja je konstantna poslednjih godina.

Pored toga što raspolaže velikim brojem naslova, ona ima i značajnu ulogu u kulturnom životu jer organizuje književne večeri, promocije, susrete sa poznatim književnicima, Đačku likovnu koloniju na Grzi i razne izložbe slika i fotografija.

Biblioteka se nalazi na adresi Branka Krsmanovića 47 u Paraćinu.