Međunarodni dan protiv zloupotrebe droge i trgovine ljudima

Međunarodni dan protiv zloupotrebe droge i trgovine ljudima

Rezolucijom 42/112, 1987 godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 26. Jun Međunarodnim danom protiv zloupotrebe droge i trgovine ljudima.