Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, za koji je iz budžeta Srbije izdvojeno 500 miliona dinara. Pravo učešća imaju osobe mlađe od 45 godina,  koje nisu vlasnici ili suvlasnici nepokretnosti u Srbiji, osim poljoprivrednog zemljišta.

Svi zainteresovani građani koji ispunjavaju uslove za ovaj program, neophodno je da se najpre prijave u lokalnoj samoupravi. U momentu podnošenja prijave oni koji konkurišu za bespovratna srestva za kupovinu seoske kuće ne smeju da imaju bilo kakvih neizmirenih dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa.

Seoska kuća sa okućnicom, za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu, mora da ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje. To znači da je bezbedna za stanovanje, da poseduje neophodnu infrastrukturu – kanalizaciju, vodu i struju.

Prema rečima zaposlenih u lokalnoj samoupravi, interesovanje građana za ovaj program je veliko.

Novac će biti dodeljen po redosledu podnetih prijava, a najkasnije do 1. novembra. Budući vlasnici seoskih kuća neće smeti da je prodaju u narednih deset godina, niti smeju da je stavljaju pod hipoteku tokom pet godina od sklapanja kupoprodajnog ugovora. Takođe, kuća mora da bude osigurana deset godina od momenta useljenja.