Izdavanje parking kartica osobama sa invaliditetom

Izdavanje parking kartica osobama sa invaliditetom

Pravo na besplatna parking mesta tokom cele godine imaju sve osobe sa  invaliditetom. Ovu pogodnost mogu ostvariti podnošenjem zahteva na odeljenju   za društvene delatnosti opštine Paraćin u kancelariji broj 4.

Podnošenje zahteva je u toku i obavlja se tokom cele godine. Vršilac dužnosti direktora Direkcije za izgradnju Marko Jelenić pozvao je korisnike da najkraćem roku dostave zahteve.

Trenutno u gradu ukupno ima 756 parking mesta. Nesavesnim vozačima u Paraćinu ovo nije dosta, pa neretko zauzimaju i neka od 23 parking mesta koja su namenjena osobama sa invaliditetom.

Do sada je za parking kartice konkurisalo 40 osoba. Kartice koje građani dobiju potrebno je istaknuti na vidljivom mestu, odnosno na prednjoj strani svog automobila.