April je mesec autizma

April je mesec autizma

Autizam je specifičan razvojni poremećaj koji utiče na sposobnosti osobe da se društveno integriše, razvije komunikaciju i empatiju, kao i da se prilagodi promenama koje se dešavaju oko nje. O ovoj kompleksnoj temi razgovarali smo sa defektologom Slađanom Jovanović iz Paraćina koja nam je detaljnije objasnila nešto više o simptomima i tretmanima koje zahtevaju autistične osobe.

Autizam nije bolest koja se može izlečiti, ali je bitno da roditelji prepoznaju simptome ovog stanja od najranijeg uzrasta deteta. Ovo je veoma bitno kako bi se pristupilo sa najboljim tretmanom i došlo do višeg nivoa životne funkcionalnosti i produktivnosti te osobe.

Jovanovićeva kaže da tačan uzrok koji dovodi do autizma i njegovog daljeg razvoja do danas nije definisan. Ona dodaje da postoji više faktora rizika koji mogu biti razlog ovog stanja.

Timski rad sa autističnim osobama je od velikog značaja za njihov napredak. Tretmani podrazumevaju terapije koje se odnose na ponašanje, govorno-jezički razvoj, senzornu integraciju i senzornu disfunkcionalnost, dodaje Jovanovićeva.

Svetski dan osoba sa autizmom obeležava se svakog 2. aprila u poslednjih 15 godina, a tokom celog meseca organizuju se mnogobrojna predavanja širom Srbije na ovu temu. Njihov je cilj podizanje svesti kod ljudi o tome da ne treba imati predrasude o osobama sa autizmom, jer oni imaju iste potrebe kao i ostali, samo je razlika u tome da je njima potrebno pristupiti na malo drugačiji način u zadovoljenju tih potreba.