Zorka Kozomora jedan od osnivača Ekološkog pokreta u Paraćinu

Zorka Kozomora jedan od osnivača Ekološkog pokreta u Paraćinu

Dugogodišnja profeosorka biologije paraćinske Gimnazije, sada u penziji, Zorka Kozomora devedesetih godina bila je jedan od osnivača Ekološkog pokreta u Paraćinu. Ovaj pokret bio je među prvima koji su formirani u bivšoj Jugoslaviji.

Radioaktivni gromobrani u Paraćinu, auto pumpe za gorivo koje imaju izvode u reku Crnicu gde odlazi nafta, samo su deo mapa koje su članovi Ekološkog pokreta izradili.

Kao član Ekološkog pokreta u Paraćinuposeban doprinos Kozomora je dala u sferi zaštite bilja i životinja.

Osim osnivanja Ekološkog pokreta u Paraćinu i rada u prosveti, Zorka Kozomora bila je i društveno-politički aktivna. Nekoliko godina obavljala je funkciju predsednice Konferencije žena opštinskog udruženja. Za vreme svog mandata održala je mnogobrojna predavanja na temu preventive novih bolesti koje se javljaju, higijene, zaraze i infekcija.