Spomen obeležja palim žrtvama Drugog svetskog rata u Potočcu

Spomen obeležja palim žrtvama Drugog svetskog rata u Potočcu

Ispred Doma kulture u Potočcu nalazi se spomenik posvećen palim borcima u Drugom svetskom ratu. Spomenik su podigli meštani ovog sela i otkriven je 29. novembra 1967. godine. Na njemu su ispisana 33 imena poginulih Potočana od 1941. do 1945. godine.

Spomenik je napravljen od betona sa petokrakom na vrhu, a na crnoj mermernoj ploči su pored imena upisane i godine kada su ovi heroji nastradali.

Stojan Petrović danas ima 90 godina i seća se kako je izgledalo kada je otkriven spomenik 1967. godine.

Na zidu Doma kulture u Potočcu iza spomenika nalazi se i spomen ploča takođe posvećena palim borcima u Drugom svetskom ratu. Ploča je postavljena 7. jula 1953. godine, a na njoj su posebno istaknuta imena Dragomira Gligorijevića i Miloša Petrovića, Stojanovog oca, koji je bio prvi sekretar ćelije komunističke partije Jugoslavije u Potočcu i organizator ustanka u ovom kraju 1941. godine.