Rad sa talentovanim učenicima OŠ Stevan Jakovljević

Rad sa talentovanim učenicima OŠ Stevan Jakovljević

Za Tempus program Erasmus plus prijavila se 91 škola u Srbiji, a izabrana 21. Projekat paraćinske OŠ „Stevan Jakovljević“ usmeren na rad sa nadarenom decom bio je na osmom mestu. Ovim programom EU pruža pruža značajnu podršku reformi visokog obrazovanja u zemljama okruženja Evropske unije, a ponajviše zemljama koje su u fazi pretpristupa Evropskoj uniji, među kojima je i Srbija.