Nastavak projekta UG „Đurđevdan” – „Obrazovanjem do jednakosti”

Nastavak projekta UG „Đurđevdan” – „Obrazovanjem do jednakosti”

Pomoć u rešavanju domaćih zadataka, u savladavanju stranih jezika, ali i gradiva iz ostalih predmeta u školi deca romske nacionalnosti imaće na radionicama Udruženja građana „Đurđevdan“. Ovo je prva radionica koja je ralizovana preko ovogodišnjeg projekta „Obrazovanjem do jednakosti“ koji je na konkursu „Partnerstvo za budućnost“ podržala kompanija „CRH Srbija“. To je nastavak prošlogodišnje saradnje u okviru koje je održano više od 15 radionica.

U projekat su uključeni učenici od 1. do 8. razreda osnovne škole. Znanje koje stiču na radonicama usmereno je na poboljšanje njihovih ocena u školi.

Ovogodišnji projekat će se u odnosu na prošlogodišnji razlikovati u broju dece kojoj je namenjen, a uzrok je epidemija korona virusa. Gradivo i sistem rada sa decom biće identični kao i prošle godine.

Neki od razloga za porast broja visokoobrazovanih Roma jesu afirmativne mere za upis pripadnika romske nacionalnosti na visokoobrazovne ustanove u Srbiji, ali i stipendije koje im omogućavaju bolje uslove za školovanje. Za dodatno unapređenje znanja i procenta obrazovanih Roma veoma su važni i ovakvi projekti kao što je „Obrazovanjem do jednakosti“ Udruženja građana „Đurđevdan“.

Prošle godine je kroz ovakav vid edukacije i pomoći u obrazovanju prošlo između 15 i 20 polaznika, a ove godine će u projektu Udruženja građana „Đurđevdan“ učestvovati desetak dece romske nacionalnosti koji pohađaju osnovnu školu.