Kako će Paraćinci potrošiti 100 evra

Kako će Paraćinci potrošiti 100 evra

Pravo na jednokratnu bespovratnu novčanu pomoć Vlade Republike Srbije u iznosu od 100 evra imaju svi punoletni državljani Srbije koji su to postali zaključno sa 24. aprilom 2020. godine. Penzionerima i korisnicima socijalne pomoći novac će biti uplaćen automatski, bez prijavljivanja, na račune preko kojih primaju penzije i socijalnu pomoć. Svi drugi punoletni građani Republike Srbije, da bi pomoć dobili, moraju da se prijave preko portala Uprave za trezor ili putem kol – centra. Ukoliko osoba nema tekući račun, potrebno je da se pri podnošenju prijave izjasni u kojoj banci želi da mu se otvori jednokratni namenski račun bez ikakvih troškova. Nakon što državljanin podigne novac, namenski račun će biti ugašen.  

Više od 3,5 miliona punoletnih građana Srbije do sada se prijavilo za jednokratnu bespovratnu novčanu pomoć Vlade Republike Srbije u iznosu od 100 evra. Proveravali smo jesu li se naši sugrađani već prijavili.

Naši sugrađani saglasni su da je ova pomoć dobrodošla i da mnogo znači za kućni budžet jedne porodice. Većina njih će bespovratnu novčanu pomoć potrošiti na redovne troškove – račune, namirnice i kupovinu poklona za članove porodice.

Isplata za penzionere i korisnike novčane socijalne pomoći počela je 15. maja i trajaće do 22. maja. Jedino tim kategorijama stanovnika pomoć od 100 evra će biti uplaćena automatski na račune. Svi ostali, punoletni građani se za pomoć moraju prijaviti i to mogu učiniti na dva načina. Putem sajta Uprave za trezor ili pozivom na broj telefona 0800/101-100. Za prijavljivanje potrebni su matični broj, broj lične karte i naziv banke u kojoj osoba ima tekući račun ili preko koje želi da mu novac bude isplaćen. Rok za prijavu je  5. jun.