Evropski olimpijski festival mladih 2019 – PK “Crnica” Paraćin

Evropski olimpijski festival mladih 2019 – PK “Crnica” Paraćin

Na predstojećem Evropskom olimpijskom festivalu mladih u Azerbejdžanu, Srbiju će predstavljati Jana Marković, članica plivačkog kluba “Crnica”. Plivačku ekipu će činiti šest devojaka i dva momka.