Asfaltiranje puta u Velikoj Kruševici kod Rekovca

Asfaltiranje puta u Velikoj Kruševici kod Rekovca

Asfaltiranje puta u selu Velika Kruševica kod Rekovca je u toku. Trenutno se realizuje druga faza radova na putu koji će spojiti Veliku Kruševicu sa okolnim selima i koji će biti dug 1200 metara.

Meštani Velike Kruševice kažu da je ovaj put bio u jako lošem stanju i da su se posle kiše na ovom mestu pravile velike bare. Njega su do sada koristili kao poljski put, ali čak se i uz pomoć traktora njime teško prolazilo pa su meštani do svojih njiva radije išli zaobilaznim putem.

Još jedna od bitnih uloga ovog puta je što on vodi do seoskog manastira.

Blatnjavi put kojim gotovo niko do sada nije prolazio do kraja meseca će biti značajna prečica koja će mnogima olakšati kretanje i uštedeti vreme odlaska do obradivih površina u selu, ali i okolnih sela.