Arheološka istraživanja u naselju Jagodnjak

Arheološka istraživanja u naselju Jagodnjak

Grupa arheologa, studenata i volontera sprovode radove na iskopavanju ostataka predmeta iz perioda bronzanog i mlađeg gvozdenog doba. Radovi su počeli u ponedeljak u naselju Jagodnjak u Paraćinu gde će do kraja godine biti izgrađen objekat poznatog trgovinskog lanca.

Nosilac ovih radova je Zavičajni muzej Paraćin uz nadzor Zavoda za zašttitu spomenika iz Kragujevca uz saradnju sa Arheološkim institutom Beograd i arheolozima iz Jagodine.

Arheolozi su do sada uglavnom nailazili na novčiće stare preko 2000 godina kao i na predmete iz mlađeg gvozdenog doba.

Među ahrheolozima i volonterima vlada odlična atmosfrea. Njihov radni dan počinje od 6 ujutru i završava se negde oko 14 časova. Kažu kako ne mare za vrućinu, da redovno prave pauze i osvežavaju se.

Obzirom na ovo ali prethodna arheološka istraživanja, dolazimo do zaključka da se Paraćin i njegova okolina naseljava više hiljada godina.

Svi pronađeni predmeti sa ovog lokaliteta skladišteni su u prostorijama Tehnološke škole gde ih stručnjaci peru, obrađuju i sortiraju. Oni će nakon završetka radova biti premešteni u paraćinski Zavičajni muzej.