Arheogejming jedan od potencijala za razvoj kreativnog preduzetništva u Pomoravlju

Arheogejming jedan od potencijala za razvoj kreativnog preduzetništva u Pomoravlju

Zavičajni muzej u Paraćinu u saradnji sa Institutom za kreativno preduzetništvo i inovacije sproveo je prvo mapiranje kreativnih industrija u Pomoravlju, uz finanisjsku podršku ambasade Sjedinjenih američkih dražava. Najinteresantniji deo ovog mapiranja su mogućnosti za povezivanje arheologije i gejming tehnologije, zbog čega je pri muzeju pokrenut Centar za Arheogejming.

Naročito je široka primena gejminga u oblasti eksperimentalne tehnologije. U arheologiji gejming je nedestruktivna metoda istraživanja.

Areholog Branislav Stojanović kaže da su se potreba za uspostavljanjem Centra i njegove aktivnosti iskristalisale kroz projekat  „Podsticanje kreativnog preduzetništva u Pomoravlju”. Dodaje i da očekuje da će Centar postati inkubator inovacija za arheologiju i gejming industriju.

Ovakve aktivnosti doprinose i unapređenju turističke i ekonomske situacije na lokalnom nivou, što građane opštine Paraćin najviše interesuje rekao je arheolog Branislav Stojanović koji tenutno obavlja funkciju većnika za kulturu u našoj opštini. On je dodao i da je Paraćinski muzej inicijalno zagazio u ovu oblast kroz projekat  „Crafter” koji se bavio eksperimentalnom arheologijom. Ovaj projekat je završen prošle godine i podržan je kroz program Kreativna Evropa.